Mobile

מדיניות פרטיות

עדכון אחרון: 15/4/2022

“מדיניות פרטיות” זו מסבירה כיצד אנו אוספים, משתמשים, מטפלים, ומגנים על מידע אישי ונתוני משתמש של אנשים המשתמשים באתר https://www.massivebio.com ובאתרי האינטרנט המסונפים שלו (“אתר אינטרנט”), ובשירותים הניתנים שם, ביישומים לנייד Synergy-AI Clinical Trial Finder ו-Cancer Quiz (“יישומים לנייד”), בפלטפורמות Clinical Trial Matching‏, Virtual Tumor Board‏, Real World Data ובפלטפורמות אחרות (“פלטפורמות”). אלה כוללים חולי סרטן (“אתה”/”שלך”), אונקולוגים וצוות המרפאה שלך, אונקולוגים ומומחים שמעריכים את היסטוריית המקרה שלך ומזהים אפשרויות לטיפול. מעתה ואילך, באופן קולקטיבי, ההתייחסות לאתר, ליישומים לנייד ולפלטפורמות תהיה בתור “פתרונות”.ה”פתרונות” מופעלים על ידי Massive Bio Yazılım Dijital Sağlık Teknolojileri A.Ş. and Massive Bio, Inc. ‏. (“החברה”, “אנחנו”,”אנחנו” או “שלנו”) Massive Bio היא חברת ניתוח נתונים שמספקת חוות דעת רפואית שנייה והתאמת ניסויים קליניים על ידי הערכת המידע הקליני הקיים של חולה הסרטן, מינוף פלטפורמת הבינה המלאכותית הקניינית שלנו ומתן שירותי ייעוץ לאונקולוגים של המטופל על ידי זיהוי והסבר אפשרויות הטיפול המתאימות ביותר לפרופיל הרפואי של המטופל, למטרות הטיפול ולמשאבים שלו (באופן קולקטיבי, ה”שירותים”).

מדיניות פרטיות זו מכסה רק מידע ונתונים שנאספו או עובדו באמצעות ה”פתרונות” ולא כל מידע או נתונים אחרים שנאספו או עובדו על ידי צדדים שלישיים המספקים מוצרים ושירותים שקשורים ל”פתרונות” ולשירותים שלנו, כגון מנהלי תוכניות בריאות, מנהלי מערכת לסיוע למטופלים (“ספקי שירות”), או לדפי אינטרנט של צד שלישי, או לאתרי אינטרנט, לפתרונות, למוצרים או לשירותים שאליהם אנו מקשרים, שאינם מציגים מדיניות פרטיות זו. איננו אחראים לתוכן או לנוהלי הפרטיות של אתרים, פתרונות או שירותים מקוונים או ניידים אחרים. השימוש ב”פתרונות” מציין את הסכמתו של המשתמש לנוהלי הנתונים המתוארים במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש שלנו.

הכנסנו שינויים במדיניות הפרטיות שלנו – בהתאם ל-GDPR, ל-HIPAA ולחקיקות מקומיות במקומות שבהם החברה פועלת – כדי ליידע את האנשים שאת המידע האישי שלהם אנחנו מעבדים לאילו מטרות אנחנו צריכים אותו, איך אנו משתמשים בו, מהן זכויותיהם, למי המידע נחשף ואילו אמצעי הגנה מיושמים כדי להגן על הנתונים שלהם.

החברה אינה ספק שירותי רפואה, ואינה “ישות מכוסה” בכפוף לחוקים מדינתיים או פדרליים החלים על פרטיות רשומות רפואיות או מידע רפואי, לרבות ה-Health Insurance Portability and Accountability Act (חוק ביטוח הבריאות – ניידות ואחריותיות) משנת 1996, המכונה בדרך כלל “HIPAA”.

I. מידע שאנו אוספים

1. מידע המאפשר זיהוי אישי

ה”פתרונות” שלנו וספקי השירותים שלנו אוספים אך ורק מידע המאפשר זיהוי אישי (“PII”, שבתחומי שיפוט מסוימים נקרא גם נתונים אישיים או מידע אישי) למטרות שלנו, כמפורט בסעיף הבא II. קטגוריות המידע המאפשר זיהוי אישי שאנו אוספים למטרות שלנו והבסיס החוקי הרלוונטי לעיבוד הנתונים שלנו. איסוף המידע המאפשר זיהוי אישי מתבצע אם המשתמש נרשם לפגישה ב”פתרונות”, נרשם לידיעון, מצייץ לנו או משתמש בתכונות ובמשאבים אחרים ב”פתרונות”. אפשר לבקר באתר שלנו באופן אנונימי, אך ייתכן שהדבר ימנע גישה לתכונות או ל”שירותים” או ל”פתרונות” מסוימים.

A. פרופיל המטופל שלך

B. פרופילים של ספקי בריאות

C. פרופילים של ספקי שירות

מידע רפואי משוחרר לחברה:

 • באמצעות ממשקי API של פלטפורמות רשומה רפואית אלקטרונית (EMR)
 • באמצעות פלטפורמת EMR, דפים מקוונים ששותפו על ידי המשתמש
 • באמצעות דפי מקוונים של פלטפורמת EMR שאליהם ניגשים חשבונות התאגיד של החברה באישור המשתמש לראות את המידע המאפשר זיהוי אישי שלו
 • באמצעות הודעות דואר אלקטרוני, SMS,ווטסאפ או ערוצי תקשורת אחרים

2. מידע רפואי מוגן ומידע אישי רגיש

אנו נאסוף ונאחסן מידע ונתונים אישיים רגישים אודותיך.

3. מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי

ייתכן גם שהאתר, ה”פתרונות” וספקי השירות שלנו יאספו מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי (אנונימי) (“לא מידע המאפשר זיהוי אישי”) של מבקרים, כולל חולי סרטן, ספקי שירותי בריאות, אנשי צוות, אנשי צוות קליניים, מומחים אונקולוגיים, מנתחי נתונים ומנהלי תוכניות בריאות. מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי הוא כל מידע שאינו יכול להיות משויך למשתמש באופן ישיר או עקיף.

4. קובצי Cookie

“קובצי Cookie” הם קודי מחשב קצרים שידועים כקובצי Cookie, משואות אינטרנט וטכנולוגיות אחרות שאוספות ומאחסנות הן מידע שמאפשר זיהוי אישי והן מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי, בעת ביקור ב”פתרונות” שלנו, או שיתוף תוכן או פתרונות באתרים באמצעות חשבון ברשתות החברתיות. להלן דוגמאות למידע שאנו או ספקי שירותים של צד שלישי אוספים באמצעות קובצי Cookie‏:

 • קובצי Cookie שעשויים לזהות באופן ייחודי את הפעלת הדפדפן ואת האתר והפתרונות שביקרת בהם
 • סוג הדפדפן ומערכת ההפעלה
 • הגדרות חומרה
 • תאריך ושעת הביקור
 • דפי האתר שביקרת בהם
 • דף האינטרנט שהפנה אותך לחברה
 • דפי אינטרנט שביקרת בהם לאחר עזיבת האתר

5. מדיה חברתית

ייתכן שנאסוף מידע דרך הנוכחות שלנו במדיה החברתית ובפלטפורמות רישות. אפשר להשתמש ברשתות חברתיות או בשירותים מקוונים אחרים כדי להיכנס ל”פתרונות”. במקרים אלה, ייתכן שמידע משירותים אלה יהיה זמין לנו. על ידי שיוך חשבון רשת חברתית ל”פתרונות”, ייתכן שנאסוף נתונים אישיים, כגון שם משתמש וכתובת דואר אלקטרוני.

6. נציגי המטופל

מטופל יכול לתת אישור בכתב, מילולי או באמצעות SMS לאדם (לדוגמה, עורך דין או קרוב משפחה) להגיש בקשה בשמו. אנו עשויים למנוע גישה אם נראה שהמטופל שמאשר את הגישה לא הבין את משמעות ההרשאה. האישור תקף רק ל-90 יום ודורש רישום ברשומות.

קרובי משפחה

למרות השימוש הנרחב בביטוי ‘קרובי משפחה’, זהו אינו ביטוי מוגדר וגם אין לו מעמד משפטי רשמי. קרובי משפחה לא יכולים לתת או לסרב לתת את הסכמתם לשיתוף מידע בשם המטופל. לקרוב משפחה לא הייתה זכות גישה לרישומים רפואיים.

נציגי בית המשפט

אדם שמונה על ידי בית המשפט לנהל את ענייניו של מטופל שאינו מסוגל לנהל את ההתנסויות שלו, רשאי להגיש בקשה. הגישה עשויה להידחות כאשר לדעת רופא המשפחה המטופל עבר בדיקות או חקירות רלוונטיות כדי לצפות שהמידע לא ייחשף בפני המבקש.

7. מידע עליך ממקורות אחרים

אנו אוספים מידע אישי אודותיך ב”פתרונות” וממקורות אחרים, כולל נתונים מהאונקולוגים שלך, הצוות האונקולוגי, הצוות הקליני, מנהלי תביעות בריאות וארגוני עזרה למטופלים. אנו עשויים לשלב את כל המידע שאנו אוספים עליך כדי לספק לך שירותים, כולל ניתוח נתונים לזיהוי אפשרויות בדיקה וטיפול, וכאשר מהמידע הוסרו המזהים, למאמצי המחקר שלנו וכדי לשפר את השירותים וה”פתרונות” שלנו.

II. קטגוריות המידע המאפשר זיהוי אישי שאנו אוספים למטרות שלנו והבסיס החוקי הרלוונטי שלנו לעיבוד הנתונים

1. בהתאם למקום המגורים שלך, לאופן האינטראקציה שלך איתנו ולאופן האינטראקציה שלנו עם ספקי שירות מסוימים, ייתכן שנאסוף מידע המאפשר זיהוי אישי אודותיך, כמפורט בעמודה “מידע אישי” להלן. להלן אפשר גם למצוא את מטרת העיבוד וגם (עבור האזור הכלכלי האירופי ובריטניה בלבד) את הבסיס המשפטי שאנו מסתמכים עליו לכל סוג של מידע המאפשר זיהוי אישי שאנו מעבדים אודותיך.

פרטים אישיים

מטרות

בסיס חוקי (האזור הכלכלי האירופי/בריטניה בלבד)

נתוני פרופיל המטופל, כגון:

 • שם פרטי ומשפחה
 • כתובת מגורים
 • מספר טלפון בבית
 • אבחון סרטן
 • מספרי חשבון ביטוח בריאות
 • היסטוריה רפואית
 • סינוני סרטן
 • היסטוריה וטיפולים בסרטן
 • דוחות פתולוגיה
 • תמונות האבחון שלך
 • המידע והנתונים הקליניים שלך

נו משתמשים בנתוני פרופיל המטופל כדי:

(i) לתקשר איתך ועם האונקולוג שלך לגבי השירותים שלנו;

(ii) לרשום אותך כמטופל;

(iii) לאסוף נתונים עבור פרופיל המטופל;

(iv) פרשנות של נתוני פרופיל גנטי על מנת לספק מגוון אפשרויות טיפול למקרים קשים או מורכבים;

(v) לקבוע את הזכאות של המטופל לתוכניות סיוע עבור עלויות מסוימות של שירותי בריאות שמשולמות מכיס המטופל;

(vi) הגשת בקשות למבטח הבריאות שלך לצורכי החזר; וכן

(viii) לספק: (א) את השירותים; (ב) הנחיות והמלצות בנוגע למבחר אפשרויות הטיפול, החל מטיפולים סטנדרטיים וכלה בטיפולים ניסיוניים; (ג) נתונים קליניים לתמיכה בשימוש בתרופות מחוץ להתוויה; (ד) מבחר ניסויים קליניים שונים שמתאימים ונוחים לך; וכן (ה) ייעוץ וגישה מרחוק לביואינפורמטיקה ומומחיות מולקולרית למטרות תמיכה בהצגות המטופל שלך בוועדות מקצועיות רב-תחומיות לטיפול בגידולים.

הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי לספק גישה ל”פתרונות”, לספק את השירותים, לשמור על ניהול פרופיל הולם; וכן

ככל שמדובר בנתונים הקשורים לבריאות: הסכמה, הן כבסיס החוקי (סעיף 6 (בריטניה) של ה-GDPR) והן כפטור מעיבוד נתוני קטגוריה מיוחדים (סעיף 9 (בריטניה) של ה-GDPR).

נתוני ספק שירותי בריאות, כגון:

 • שם פרטי ומשפחה של האונקולוג
 • כתובת הדואר האלקטרוני של האונקולוג
 • המעסיק של האונקולוג
 • כתובת האונקולוג
 • מספר הטלפון של האונקולוג
 • הערות לגבי האונקולוג

אנו משתמשים בנתוני ספק שירותי הבריאות כדי:

(i) לתקשר עם ספק שירותי בריאות;

(ii) לרשום אותך כצוות ספק שירותי בריאות, כאונקולוג מומחה או כמנהל מערכת שמסייע או תומך במטופלים.

הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו לקיים אינטראקציה עם ספקי בריאות, לרשום ולספק את השירותים למטופלים.

נתוני ספק שירות, כגון:

 • שם פרטי ומשפחה של ספק השירות
 • כתובת הדואר האלקטרוני של ספק השירות
 • מעסיק ספק השירות
 • כתובת ספק השירות
 • מספר הטלפון של ספק השירות
 • תוצר עבודה של ספק השירות

אנו משתמשים בנתוני ספק השירות כדי:

(i) לתקשר עם ספק שירות (פוטנציאלי);

(ii) להעריך ולקבל ספק שירות (פוטנציאלי);

(iii) להגיע לסיכום ולהיכנס להסכם עם ספק השירות.

הכרחי למטרות האינטרסים הלגיטימיים שלנו כדי לנהל ביעילות את הקשרים שלנו עם ספקי שירות, כדי לקיים אינטראקציה עם ספקי שירות (פוטנציאלי).

קובצי Cookie

יש לעיין בהודעה שלנו בנוגע לקובצי cookie.

יש לעיין בהודעה שלנו בנוגע לקובצי cookie.

נתוני מדיה חברתית., כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני

כדי לספק גישה לפרופיל הפטנט שלך דרך פרופילים אחרים שלך (מדיה חברתית)/חשבונות.

הכרחי לאינטרס הלגיטימי להציע לך מספר אפשרויות לגשת אל ‘”פתרונות”‘ ולהשתמש בחשבונות אחרים (מדיה חברתית) כדי להיכנס לשירותים ול”פתרונות” שלנו.

יש לשים לב לנקודות הבאות:

 • אובדן, שימוש לרעה, שינוי או גישה לא מורשית למידע שלך המאפשר זיהוי אישי, כולל מידע אישי רגיש בעיקר, עלולים להשפיע לרעה על הפרטיות או הרווחה שלך בהתאם לרמת הרגישות והאופי של המידע.
 • באפשרותך לסרב לספק את המידע הרפואי המוגן שלך ל”פתרונות”, אך אתה וספקי שירותי הבריאות שלך לא תוכלו להשתמש בשירותים שלנו.
 • איננו משתמשים בקובצי Cookie שמאחסנים את המידע האישי הרגיש שלך או את הפרופיל שלך בהתבסס על המידע האישי הרגיש שלך.

2. הודעות SMS/MMS לנייד

אנו מכבדים את הפרטיות שלך. אנו נשתמש במידע שלך המאפשר זיהוי אישי רק כדי להעביר את ההודעות לטלפון הנייד שלך וכדי לענות לך במקרה הצורך. זה כולל, בין היתר, שיתוף של מידע המאפשר זיהוי אישי עם ספקי פלטפורמות, חברות טלפון וספקים אחרים שמסייעים לנו במסירת הודעות לנייד.

איננו מוכרים, משכירים, מלווים, סוחרים, חוכרים או מעבירים בכל דרך אחרת למטרות רווח מספרי טלפון או פרטי לקוחות שנאספו דרך האתר או ה”פתרונות” לצד שלישי כלשהו.

עם זאת, אנו שומרים לעצמנו תמיד את הזכות לחשוף כל מידע לפי הצורך כדי לקיים חוק, תקנה או בקשה ממשלתית כלשהם, להימנע מחבות או להגן על זכויותינו או רכושנו (ראה סעיף III בהודעת פרטיות זו) בהתאם לחוקי הגנת הנתונים הרלוונטיים. כאשר אתה ממלא טפסים באופן מקוון או מספק לנו בכל דרך אחרת מידע המאפשר זיהוי אישי שקשור לשירותים, אתה מסכים לספק מידע מדויק, מלא ואמיתי. אתה מסכים שלא להשתמש בשם בדוי או מטעה או בשם שאינך מורשה להשתמש בו. נניח שלדעתנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מידע שכזה אינו נכון, מדויק או שלם, או שהצטרפת לתוכנית למטרה נסתרת. במקרה כזה, אנו עשויים לסרב לאפשר לך גישה לתוכנית ולנקוט בכל הסעדים המשפטיים המתאימים.

אנו, ספקי השירות וכל סוכנות של צד שלישי אשר פועלת מטעמנו, עשויים לתקשר איתך ולהקליט שיחות או תקשורת כלשהי במספר או במספרים אלו, כגון שיחת טלפון, הודעה קולית, הודעת אינטרנט לטלפון, הודעת טקסט (SMS), הקלטות קול אינטראקטיביות באמצעות מערכות חיוג אוטומטי, או הודעות קוליות או מלאכותיות מוקלטות מראש (“תקשורת”), בנוגע להזמנות, עדכוני משלוחים, בקשות למשוב על טרנזקציות ומטרות מידע אחרות.

חיובים רגילים על הודעות, נתונים, הודעות קוליות או שירותים אחרים עשויים להתקבל מספקי הטלפון הקווי, השירות הסלולרי או מכשירים אלחוטיים עבור התקשורת שתקבל.

אפשר גם להתקשר למספר ‎1‑844‑627‑7246 כדי לקבל עזרה בכל עת.

אפשר לשלוח כל אחת מההודעות הבאות כמענה להודעת SMS על מנת לבטל את ההסכמה לקבל הודעות SMS נוספות מהחברה: “Stop” (הפסקה) או “Unsubscribe” (ביטול הרשמה). לאחר שליחת אחת מההודעות האלה, ייתכן שתקבל הודעת טקסט אחת אחרונה כאישור לבקשת הביטול שלך.

ייתכן שתנאים והתניות נוספים יוצגו בפניך בעתיד (למשל, כחלק מהודעת טקסט לאישור הצטרפות), ותנאים והתניות אלה ישלימו ולא יחליפו תנאים אלה.

כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב שאתה המינוי של מספרי הטלפון שסופקו, וברשותך הטלפונים המשויכים למספרים אלה. אתה מסכים להודיע לנו אם מספרי הטלפון שלך ישתנו או שמספרי הטלפון המשויכים למספרים אלה כבר אינם ברשותך.

במסירת פרטי הטלפון או הטלפון הסלולרי שלך, אתה מסכים ביודעין ומרצון לפצות ולהגן על החברה, על חברות האם שלה, על חברות הבת שלה, על החברות המסונפות שלה, על קודמותיה, על היורשים שלה ועל הנמחות שלה, ועל כל אחד מנושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה בהתאמה, מפני כל הפסד, תלונה, דרישה, תביעה, סיבה לפעולה, חבות, עלות, פסק דין, נזק, קנס, פיצוי, שכר טרחת עורך דין והוצאות מכל סוג שהוא, לרבות כל סוגי הפגיעות או הנזקים שנגרמו לך, אשר נובעים כתוצאה מהתקשורת (או קשורים אליה). אתה מסכים ביודעין ומרצון לא להשתמש או לגרום לתביעה, תלונה, תביעה או חיוב שיוגשו בשמך נגד החברה או ספקים שלה בנוגע לנזקים כאלה.

מפעילים סלולריים אינם אחראים להודעות שהתעכבו או לא נמסרו, דבר שעלול להתרחש עקב גורמים שאינם בשליטת המפעילים.

3. קישורים לאתרי אינטרנט אחרים

האתר כולל קישורים (“האתרים המקושרים”) לאתרי אינטרנט אחרים.במתן גישה לאתרים מקושרים אלה, אין החברה ממליצה בשום דרך על המוצרים או השירותים באתרים מקושרים אלה.החברה אינה אחראית לנוהלי הפרטיות או לתוכן האתרים המקושרים כרגע.כרגע, היא מתנערת במפורש מכל אחריות בנוגע לשימוש באתרי האינטרנט המקושרים.מומלץ לעיין בהצהרות הפרטיות שפורסמו באתרים אלה כדי להבין את הנהלים שלהם לשימוש במידע אישי ולחשיפתו.

III. מתי אנחנו משתפים מידע?

1. ספקי שירות

אנו עשויים להעביר מידע אישי לנותני שירותים, כגון קבלנים, מבקרים או יועצים חיצוניים או אחרים שנשכרו על ידי החברה כדי לסייע באספקת פעילויות פיננסיות או תפעוליות מטעם החברה, לרבות שירותים טכניים ועיבוד, וכן ניתוח ביצועי האתר.

2. דרישות משפטיות

בנסיבות מסוימות, כדי לציית לחוקים, לתקנות, לזימונים לשיפוט או לצווים ממשלתיים אחרים, או לפקודות, אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך כדי להשיב לכל בקשה מהממשלה או מהרגולטור.

אנו עשויים להעביר מידע המאפשר זיהוי אישי לצדדים שלישיים אחרים, אם נקבל את רשותך או אם נידרש לעשות זאת על פי חוק, או אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי שכזה הכרחי כדי לציית להליך שיפוטי שמתנהל, לצו בית משפט, להליך משפטי שמומש על ידי החברה או כדי לפתור כל תרמית פוטנציאלית או אי סדירות אפשרית בביקורת כלשהי של הדיוק של תיעוד או מידע כלשהו שנמסר לחברה על ידך או מטעמך, כפי שיימצא לנכון על ידי החברה.

3. העברות של נכסים עסקיים

נניח שהחברה נמצאת בעיצומה של טרנזקציה, כגון מיזוג, רכישה על ידי ישות אחרת, פשיטת רגל או מכירה של כל או חלק מנכסיה. במקרה כזה, המידע המאפשר זיהוי אישי עשוי להיות חלק מהנכסים העסקיים שמועברים. איננו יכולים להבטיח שתקבל הודעה מראש על ההעברה, אם בכלל, של מידע שלך המאפשר זיהוי אישי בהקשר למעבר או להעברה כאלה.

4. הגנה על החברה ואחרים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לגשת, לקרוא, לשמר ולמסור כל מידע שאנו סבורים שהכרחי, למיטב הבנתנו, כדי לציית לחוק או לצו בית משפט; לאכוף או להחיל את תנאי השימוש וההסכמים האחרים שלנו; או להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של החברה, העובדים או המשתמשים שלנו או אחרים. זה כולל חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים לצורך הגנה מפני הונאות וצמצום הסיכון לפריצה לנתונים.

5. מידע מצטבר או אנונימי

ייתכן שנשתף את המידע המאפשר זיהוי אישי ונתוני המשתמש שלך במצטבר או בעילום שם: כדי לשפר את השירותים שלנו, ליצור קשר עם ספקי שירותים וגורמי צד שלישי אחרים, ובדוח השנתי ובחומרי השיווק שלנו.

6. בהסכמה

למעט כמפורט לעיל, תקבל הודעה כאשר ייתכן שיהיה צורך לשתף את המידע המאפשר זיהוי אישי עם צדדים שלישיים, ותוכל למנוע את השיתוף של מידע זה.

7. כיצד אנו משתמשים במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי

אנו גם משתמשים במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי כדי לנטר ולשפר את איכות השירותים והאתר שלנו, לבדיקת איכות השירותים והאתר, לחקר נתונים ולמטרות סטטיסטיות. אנו משתמשים במידע שאינו מאפשר זיהוי אישי כדי להציע שירותים למשתמשים אחרים, למטרות מחקר, וכדי לשתף, להחכיר או למכור את הנתונים והניתוח שלנו לתוכניות סיוע למטופלים, מעבדות קליניות, ספקי סינון לסרטן, יצרני תרופות ואונקולוגים, על מנת לשפר את השירותים המקצועיים, מוצרי הסינון והטיפול שלהם, וכדי ללמד את הציבור על השירותים שאנו מספקים.

IV. איך אנחנו מנהלים נתונים של ילדים?

ילדים בני 16 ומעלה

בכפוף לחוקים המקומיים, אם ילד כשיר נפשית הוא בן 16 ומעלה, הוא רשאי לבקש גישה או לסרב לגישה לרשומות שלו. אם כל אדם אחר מבקש גישה לחברה זו, יש לבדוק תחילה עם המטופל שהוא או היא מוכנים לשחררו.

ילדים מתחת לגיל 16

אלא אם כן נקבע אחרת בחוקים המקומיים, לאנשים עם אחריות הורית לילד בן פחות מ-16 תהיה זכות לבקש גישה לרשומות רפואיות אלה. אדם עם אחריות הורית הוא:

האם הביולוגית, או

האב הביולוגי (אם היה נשוי לאם בעת לידת הילד, או לאחר מכן) או,

אחריות הורית פרטנית בהוראת בית משפט.

נניח שהגורם המקצועי הרפואי המתאים סבור שמטופל הוא ילד כשיר לפי Gillick (כלומר, בעל בשלות והבנה מספיקים כדי לקבל החלטות לגבי חשיפת הרשומות שלו). יש לבקש מהילד את הסכמתו לפני חשיפה בפני מישהו בעל אחריות הורית.

אם הילד אינו כשיר לפי Gillick ויש יותר מאדם אחד בעל אחריות הורית, כל אחד מהם רשאי לממש באופן עצמאי את זכות הגישה שלו. מבחינה טכנית, אם ילד גר עם אימו, לדוגמה, ואביו מגיש בקשה לגישה לרשומות הילד, אין “חובה” ליידע את האם. עם זאת, ייתכן שדבר זה אינו אפשרי במונחים מעשיים, ושני ההורים צריכים להיות מודעים לבקשות גישה, אלא אם כן יש סיבה טובה שלא לעשות זאת.

בכל הנסיבות, שיטת עבודה טובה מכתיבה שיש לעודד ילד כשיר לפי Gillick לערב הורים או אפוטרופוסים משפטיים אחרים בכל החלטה של טיפול/גילוי.

V. כיצד אנחנו מגנים ושומרים על המידע שלך

אנחנו נוקטים אמצעי אבטחה כדי להגן מפני גישה לא מורשית למידע, או מפני שינויים, חשיפות או השמדת נתונים ללא הרשאה. אלה כוללים שכבות של Secure Sockets Layer, חומות אש והצפנה, סקירות פנימיות של שיטות איסוף הנתונים שלנו, שיטות אחסון ועיבוד, אמצעי אבטחה ואמצעי אבטחה פיזיים להגנה מפני גישה בלתי מורשית למערכת. עם זאת, האינטרנט והאינטרנט הסלולרי אינם מאובטחים מטבעם, אף מערכת מידע אינה מאובטחת ב-100% ואפילו המערכת המאובטחת ביותר עלולה להיפגע. לכן, איננו יכולים להבטיח אבטחה. נניח שאנחנו מחזיקים מידע המאפשר זיהוי אישי במערכות שלנו או בענן. במקרה כזה, אנו מגבילים את הגישה למידע המאפשר זיהוי אישי לעובדים, לקבלנים ולסוכנים שצריכים לדעת מידע זה כדי להפעיל, לפתח או לשפר את האתר, ה”פתרונות” והשירותים שלנו. במקרה שהם לא יעמדו בהתחייבויות אלה, אנשים אלה כבולים לחובות סודיות ועשויים להיות כפופים לצעדים משמעתיים, לרבות הפסקת עבודתם.

אנחנו לא מחזיקים במידע שלך המאפשר זיהוי אישי יותר מהנדרש למטרות העיבוד. אנו מוחקים ומשמידים רשומות בודדות של מידע המאפשר זיהוי אישי ושל כל המידע שאינו מאפשר זיהוי אישי בהתאם ללוח הזמנים שלהלן.

נתוני פרופיל המטופל תקופת השמירה
שמונה שנים לאחר האיסוף.
נתוני ספק שירותי בריאות שנתיים לאחר סיום הקשר.
נתוני ספק שירות שנתיים לאחר סיום הקשר.
קובצי Cookie יש לעיין בהודעה שלנו בנוגע לקובצי Cookie
נתוני מדיה חברתית שמונה שנים לאחר האיסוף.

אנו עשויים לשמור את המידע המאפשר זיהוי אישי לצורך הגשת תביעות משפטיות, ביצוען או התגוננות מפניהן. כמו כן, אנו עשויים להחזיק את המידע המאפשר זיהוי אישי כדי שיהיה זמין לרשות המפקחת, לרשות החוקרת, לבתי המשפט או לגוף ממשלתי אחר לתקופה הנקובה בחוק.

יש לנו מדיניות ונהלים מבוססים לאבטחת מידע כדי להגן על מידע אישי מפני גישה, שינוי, חשיפה או הרס לא מורשים, ויש לנו כמה שכבות של אמצעי אבטחה, כולל:

SSL, בקרות גישה, מדיניות סיסמאות, הצפנות, פסבדונימיזציה, שיטות עבודה, הגבלה, IT, אימות, VPN, חומות אש, ניהול אסימונים.

VI. כיצד תוכל לשלוט במידע שלך ולתקן אותו

ב”פתרונות” נעשה שימוש בקובצי Cookie שאוספים נתוני משתמש כפי שהם מפורטים בסעיף I ובסעיף II, כמפורט בהודעה שלנו בנוגע לקובצי Cookie. אתה רשאי לקבל או לדחות קובצי Cookie. רוב הדפדפנים מקבלים קובצי Cookie באופן אוטומטי. תוכל לבחור שלא לספק פרטי משתמש לספקי השירות או לספקים שלנו על ידי ביצוע ההליכים לביטול ההסכמה שמפורטים בהמשך, אך ייתכן שלא תוכל לגשת לחלק מהשירותים שלנו.

1. תיקון המידע האישי שלך

כדי לקבל גישה למידע האישי שאספת באינטרנט ולדאוג שיהיה מדויק, מלא ועדכני, או כדי לבקש מחיקה, באפשרותך ליצור איתנו קשר בכתובת [email protected]‏. במקרים מסוימים, שבהם אנו נדרשים להחזיק מידע על פי חוק או תקנה על מנת להמשיך לנהל שירות שביקשת, כדי לוודא שאנו מכבדים את ההעדפות שלך, או למטרות עסקיות נחוצות אחרות, ייתכן שלא נוכל למחוק פרטים אישיים מסוימים לגביך.

2. שליטה: אפשרויות הבחירה שלך

יש לך מספר אפשרויות לשלוט באופן שבו הנתונים שלך ישותפו ויעשה בהם שימוש לאחר שתספק אותם.

הבחירה שלך:

 • לאחסן או למחוק את הרשומות שמסרת לנו, והדוחות יוחזרו לך בהתבסס על תוצאות המסמכים שלך.
 • דוחות התאמת ניסויים קליניים שהצגת או שהסכמת להציג.
 • מתי ועם מי אתה משתף את המידע שלך, כולל מטפלים, בני משפחה, בני משפחה מאושרים, גורמים מקצועיים רפואיים או אחרים מחוץ לשירותים שלנו.
 • למחוק את חשבון Massive Bio Clinical Trial Matching שלך בכל עת.
 • לזכות כל אחד עומדות הזכויות שלהלן על ידי פנייה לחברה;
 • א) לדעת אם מידע המאפשר זיהוי אישי מעובד או לא,
 • ב) אם מידע המאפשר זיהוי אישי עבר עיבוד, לבקש מידע על כך,
 • ג) מטרת עיבוד המידע המאפשר זיהוי אישי והאם הוא משמש למטרת למידה,
 • ד) לדעת מיהם הצדדים שלישיים שאליהם מועבר מידע המאפשר זיהוי אישי בארץ או בחו”ל,
 • ה) לרצות לתקן את הנתונים במקרה של עיבוד לא מלא או שגוי של מידע המאפשר זיהוי אישי,
 • ו) מחיקה או השמדה של מידע המאפשר זיהוי אישי במסגרת החוקים הרלוונטיים,
 • ז) לבקש הודעה על העסקאות שבוצעו לפי סעיפים קטנים (ד) ו‑(ה) לצדדים שלישיים שאליהם הועבר מידע המאפשר זיהוי אישי,
 • ח) להתנגד להופעת תוצאה בנוגע לאדם עצמו על ידי ניתוח הנתונים המעובדים אך ורק באמצעות מערכות אוטומטיות,
 • ט) בקשה לפיצוי בשל נזק במקרה של אובדן בגין עיבוד לא חוקי של נתונים אישיים.

3. נשיאה באחריות בגין העברות הלאה

אנו לא נחשוף את המידע שלך המאפשר זיהוי אישי לצדדים שלישיים לא קשורים מבלי לקבל תחילה את אישורך, אלא אם כן הוא נדרש על ידי גורמי הביטחון או אכיפת החוק. במקרים של העברה הלאה של נתונים של אנשים באיחוד האירופי לצדדים שלישיים, אנו אחראים להעברות מתאימות של מידע המאפשר זיהוי אישי לצדדים שלישיים.

4. אכיפה

החברה דבקה בעקרונות של Privacy Shield (מגן הפרטיות). החברה אישרה בפני משרד המסחר האמריקאי שהיא פועלת בהתאם לעקרונות Privacy Shield. אם יש סתירה בין התנאים במדיניות פרטיות זו לבין עקרונות Privacy Shield, עקרונות Privacy Shield יגברו. מידע נוסף על תוכנית Privacy Shield ועל הצגת ההסמכה שלנו אפשר למצוא בכתובת https://www.privacyshield.gov/‎‏.

החברה התחייבה להפנות תלונות פרטיות לא פתורות ל-USCIB (המועצה לעסקים בינלאומיים של ארצות הברית), ספק חלופי ליישוב סכסוכים שנמצא בארצות הברית. אם לא תקבל מאיתנו אישור לתלונתך במועד, או אם לא התייחסנו לתלונתך לשביעות רצונך, צור קשר או בקר בכתובת https://www.uscib.org/privacy-sield/‎ לקבלת מידע נוסף או להגשת תלונה. אם לא ניתן לפתור את תלונתך בנוגע ל-Privacy Shield דרך ערוצים אלה, בתנאים מסוימים, תוכל להפעיל בוררות מחייבת לגבי חלק מהתביעות השיוריות שלא נפתרו על ידי מנגנוני פיצוי אחרים. עיין באופי המחייב של החלטות ה-Privacy Shield בכתובת https://www.privacyshield.gov/article?id=D-binding-nature-of Decisions.

לחברה יש תהליך שוטף לבדיקת אופן עמידתנו בהבטחות של Privacy Shield, ואנחנו מספקים דרך בלתי תלויה לפתרון תלונות על נוהלי הפרטיות שלנו. החברה כפופה לסמכויות החקירה והאכיפה של נציבות הסחר הפדרלית (FTC).

לאור פסק הדין של בית המשפט של האיחוד האירופי בתיק C -311/18 (‏Schrems II), החברה כבר לא מסתמכת על ה-EU-U.S. Privacy Shield Framework כבסיס חוקי להעברות או להגנה על מידע המאפשר זיהוי אישי מהאיחוד האירופי לארצות הברית.

5. מידע נוסף על קובצי Cookie, משואות אינטרנט וטכנולוגיות אחרות

למידע נוסף על קובצי Cookie, כולל כיצד לסרב לקובצי Cookie במחשב על ידי שינוי הגדרות דפדפן האינטרנט, יש להיכנס לקישורים הבאים:

 • הכל על קובצי Cookie‏: www.allaboutcookies.org/cookies/
 • Google: www.google.com/analytics/learn/privacy.html
 • Google Chrome‏: http://www.google.com/chrome/intl/iw/more/privacy.html
 • Microsoft Internet Explorer: www.microsoft.com/info/cookies.htm
 • Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Options+window+-+Privacy+panel
 • Flash: www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html

6. הגבלת חבות

אתה מבין ומסכים שכל מחלוקת הקשורה ל”פתרונות” או לשימוש שלך ב”פתרונות”, לרבות, בין היתר, מחלוקת על פרטיות, כפופה לתנאים וההתניות של מדיניות פרטיות זו ולתנאי השימוש של החברה (לרבות כל שיפוי ומגבלות על נזקים הכלולים בה). קישור לתנאי שימוש אלה ניתן למצוא בחלק התחתון של דף הבית של האתר וקישורים המוטמעים בסעיפים שונים ב”פתרונות”.

7. אי זמינות של “פתרון” או שירותים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את ה”פתרונות” או השירותים מכל סיבה ללא הודעה או הסבר. ייתכן שה”פתרונות” או השירותים לא יהיו זמינים באופן זמני עקב תחזוקת ציוד מחשב או תקלה.

VI. הסכם: שינויים במדיניות פרטיות זו

השימוש ב”פתרונות” או בשירותים מהווה אישור לכך שקראת את דרכי הטיפול בנתונים המתוארות במדיניות פרטיות זו. אתה מסכים שביקורך וכל מחלוקת בנוגע לפרטיות כפופים לתנאי השימוש שלנו, כולל, בין היתר, הוראות בדבר מגבלות על חבות החברה והחלת חוקי מדינת דלאוור. החברה רשאית לעדכן מעת לעת מדיניות פרטיות זו בתגובה לטכנולוגיות חדשות, שינויים בחוקים החלים, או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם נחליט לשנות מדיניות פרטיות זו, נפרסם את השינויים כאן כדי שתמיד תדע איזה מידע נאסוף, כיצד אנו עשויים להשתמש בו והאם נחשוף אותו בפני מישהו. יש לעיין במדיניות פרטיות זו מעת לעת כדי להתעדכן בשינויים. תוכל לדעת מתי מדיניות פרטיות זו שונתה על ידי עיון במקרא “עודכן לאחרונה” שבראש הדף.

VII. תנאים מקומיים

1. תנאים מקומיים: קליפורניה

אם אתה תושב קליפורניה, התנאים הבאים יחולו בנוסף לשאר מדיניות פרטיות זו:

 • זכויות הפרטיות שלך בקליפורניה. בכפוף לקודקס האזרחי של קליפורניה סעיף 1798.83, לתושבי קליפורניה שיש להם קשר עסקי מבוסס איתנו יש זכות לבקש שנספק מידע ספציפי לגבי חשיפת המידע האישי שלהם לצדדים שלישיים למטרות השיווק הישיר שלהם במהלך השנה הקלנדרית הקודמת, זאת באופן מיידי. ניתן לשלוח את הבקשה לקבלת מידע שכזה לכתובת [email protected]‏. בקשות יתקבלו אך ורק דרך כתובת דואר אלקטרוני זו. אנו לא אחראים לבקשות שנמסרות בטלפון או בכל אמצעי אחר.
 • חשיפות בכפוף לחוק הפרטיות האישית המקוונת של קליפורניה
  • כאשר אתה מבקר ב”פתרונות” שלנו, ספקי השירות שלנו עשויים לשלוח קובץ cookie לדפדפן כדי לזכור את ההעדפות שלך ולאסוף נתונים אנליטיים לגבי הביקור שלך. ב”פתרונות” לא נעשה שימוש בטכנולוגיה כדי לעקוב אחריך על פני “פתרונות” מרובים, או כדי לעקוף את הגדרות הפרטיות בדפדפן האינטרנט או בשירותים שלך.
  • ספקי השירות שלנו אינם עוקבים אחר מבקרים באתרי אינטרנט מרובים או עוקפים את הגדרות הפרטיות בדפדפן האינטרנט שלך. אם אתה ניגש לאתרי המדיה החברתית שלנו מהאתר או מה”פתרונות”, שים לב שפלטפורמות המדיה החברתית עשויות לעקוב אחריך באתרים מרובים ולהתעלם מהגדרות הפרטיות בדפדפני האינטרנט שלך.

2. תנאים מקומיים: האיחוד האירופי

אם אתה תושב האיחוד האירופי, התנאים הבאים יחולו בנוסף לשאר מדיניות פרטיות זו:

 • GDPR פירושה תקנה 2016/679 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה מיום 27 באפריל 2016 בדבר הגנה על אנשים טבעיים בכל הנוגע לעיבוד נתונים אישיים ועל התנועה החופשית של נתונים אלה, וביטול הוראה ‎95/46/EC‏.
 • המשמעות של השימוש במידע המאפשר זיהוי אישי במדיניות פרטיות זו היא ‘נתונים אישיים’ לפי ה‑GDPR.
 • אם אנו משתפים את הנתונים האישיים שלך עם חברות הקבוצה שלנו או עם צדדים שלישיים שנמצאים מחוץ לאזור הכלכלי האירופי, אנו נוקטים בצעדים כדי להבטיח שקיימים אמצעי הגנה מתאימים להבטיח את המשך ההגנה על הנתונים האישיים שלך, בפרט על ידי חתימה על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים שאומצו על ידי הנציבות האירופית (סעיף 46(2)(c) של ה-GDPR) ניתן למצוא מידע נוסף על הסעיפים החוזיים הסטנדרטיים . כאן.
 • להלן, אנו מגדירים את הזכויות שלך להגנה על נתונים לפי ה‑GDPR באופן מפורט יותר ומספקים מידע על האופן שבו תוכל לממש אותן. מרבית הזכויות הללו אינן מוחלטות והן כפופות לפטורים הקבועים בחוק. אנו נגיב לבקשתך למימוש הזכות תוך חודש, אך זכותך להאריך תקופה זו בנסיבות מסוימות. אם נאריך את תקופת התגובה, נודיע לך תוך חודש מהבקשה. אם הבקשה שלך בבירור לא מבוססת או מופרזת, אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות לגבות עמלה סבירה או לסרב לציית לה בנסיבות כאלה.
  • לגשת לנתונים האישיים שלך. זכותך לשאול אותנו אם אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך, ואם כן, תוכל לבקש גישה לנתונים האישיים שלך. זכות זו מאפשרת לך לקבל עותק של הנתונים האישיים שברשותנו לגביך.
  • לבקש העברה של הנתונים האישיים שלך.. אנו נספק לך או לצד שלישי שתבחר, את הנתונים האישיים שלך בפורמט מובנה, נפוץ, קריא במחשב. שים לב, זכות זו חלה על הנתונים האישיים שמסרת לנו ורק אם נשתמש בנתונים האישיים שלך על בסיס הסכמה או אם השתמשנו בנתונים האישיים שלך כדי להיכנס לחוזה איתך.
  • לבקש סילוק (מחיקה) של הנתונים האישיים שלך. זכותך לבקש מאיתנו למחוק או להסיר נתונים אישיים בנסיבות מסוימות. ישנם מקרים חריגים שבהם אנו עשויים לסרב לבקשה למחיקה, לדוגמה, כאשר הנתונים האישיים נדרשים לצורך ציות לחוק או בהקשר של תביעות משפטיות. כאשר נצטרך להסתמך על פטור, נודיע לך על כך.
  • לבקש תיקון או עדכון של הנתונים האישיים שלך.ניתן לבקש להגביל את העיבוד של הנתונים האישיים שלך במצבים מסוימים..אם תבקש זאת, אנו יכולים להמשיך לאחסן את הנתונים האישיים שלך, אך נגביל את העיבוד שלהם כל עוד ההגבלה קיימת.
  • להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך כאשר אנו מסתמכים על אינטרסים לגיטימיים. זכותך גם להתנגד למקום עיבוד הנתונים האישיים שלך על ידינו למטרות שיווק ישיר או יצירת פרופיל. תוכל להתנגד בכל עת ואנו נפסיק לעבד את המידע שהתנגדת לו, אלא אם כן נוכל להציג עילה לגיטימית משכנעת להמשיך בעיבוד זה.
  • לבטל את הסכמתך.אם נתת את הסכמתך לעיבוד הנתונים האישיים שלך, תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. אם תבטל את הסכמתך, הדבר לא ישפיע על החוקיות של הפעולות שביצענו עם הנתונים האישיים שלך לפני שביטלת את הסכמתך.
  • להגיש תלונה לרשות המפקחת.. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי לפתור כל תלונה. עם זאת, אם לדעתך לא פתרנו את תלונתך, זכותך להגיש תלונה לרשות המפקחת במדינה שבה אתה גר או עובד, או שבה התרחשה הפרה לכאורה של חוק הגנת המידע הרלוונטי. כאן אפשר למצוא רשימה של רשויות הפיקוח של האיחוד האירופי והפרטים ליצירת קשר איתן. כאן.
 • אם תממש את הזכויות שלעיל ויהיה ספק כלשהו לגבי זהותך, ייתכן שנדרוש ממך לספק מידע לגבי זהותך שיספק אותנו.
 • באפשרותך לממש את הזכויות שלמעלה על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]‏.
 • פרטים ליצירת קשר עם קצין הגנת המידע: Cagatay M. Culcuoglu, [email protected]